×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

Hematology Analyser

    آنالیز خون

 

دستگاه آنالیز خون sysmex مدل XN1000 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز خون می باشد که قادر است پارامترهای خون را به صورت کمی و تخصصی اندازه گیری نماید. و کاربرد اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق از پارامترهای اصلی خون می باشد به نحوی که نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفکیک می گردد.

این دستگاه توانایی آنالیز 50 نمونه در 30 دقیقه را دارا بوده و نیاز به شمارش دستی جهت تایید آنالیز انجام شده ندارد و همچنین این دستگاه قابلیت آنالیز مقادیر بسیار کم نمونه را دارا می باشد.

پارامتر های مورد اندازه گیری توسط این دستگاه شامل:

 CBC + diff

Immature granulocyte

Low WBC ruode for confidence in even the lowest of WBC counts

Nucleated RBC

Reticulocyte hemoglobin

Immature reticulocyte fractinn

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب