×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

آشنایی با اصول و نحوه تفسیر  HNMRطیف  با استفاده ار نرم افزار MESTRENOVA

آشنایی با اصول و نحوه تفسیر HNMRطیف با استفاده ار نرم افزار MESTRENOVA

بیشتر
اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در سال 1400 اعلام شد؛

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در سال 1400 اعلام شد؛

بیشتر
رتبه بندی جدید مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی اعلام شد

رتبه بندی جدید مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‎های راهبردی اعلام شد

بیشتر
تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه فناوری های راهبردی ویژه پاییز 95

تخفیف خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه فناوری های راهبردی ویژه پاییز 95

بیشتر
تنظیمات قالب