×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

Lyophilizer

خشک کن انجمادی

 

 فرآیند خارج کردن رطوبت از نمونه یا قطعه منجمدشده به وسیله ایجادخلاءراLyophilizationیاFreeze Drying   گویند فريز دراير­ها يكي ازانواع خشك ­كن ها می­باشند که به خشک ­کن­های انجمادي معروف می باشند. در فرآیند خشک کردن انجمادی، آب منجمد شده موجود در قطعه به وسیله فرایند تصعید از نمونه خارج می شود.

 موارد قابل اندازه گيري با دستگاه:

 دستگاه فریز درایرجهت خشک کردن مواد حساس به حرارت که با روش های معمولی (حرارت دادن) نمی توان مواد را خشک کرد کاربرد دارد. این روش اغلب در صنایع مختلف مانند داروئی، مواد غذائی، بیوتکنولوژی، پزشکی، پتروشیمی، بیوشیمی و... کاربرد دارد.در واقع در این روش ابتدا ماده منجمد شده سپس آب یا حلال از حالت جامد به حالت گاز تبدیل می شود. با این روش خشک کردن خاصیت شیمیائی و فیزیکی ماده حفظ خواهد شد.

 

 

 

تنظیمات قالب