×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

  

معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

آزمایشگاه­های جامع تحقیقاتی سراسر کشور با حمایت معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1387 به منظور تسهیل در روند انجام تحقیقات و با هدف ارائه خدمات تخصصی و پاسخ به نیازهای پژوهش در زمینه خدمات آزمایشگاهی به محققین سراسر کشور شروع به کار نمود.

یکی از این آزمایشگاه­های جامع، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می­باشد که به ریاست جناب آقای دکتر فرزاد کبارفرد جهت ارائه­ خدمات پژوهشی تحقیقات در زمینه­های مختلف علوم پایه و تخصصی پزشکی از قبیل بیولوژی مولکولی، ژنتیک، نانوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دارویی، برای محققینی که نیاز به استفاده از امکانات این آزمایشگاه را دارند، باجدیدترین تکنولوژی­های روز تجهیز گردیده است.

 

                     ما برای پر کردن حلقه های مفقود پژوهش در خدمت محققین هستیم.

 

تنظیمات قالب